Om Handelingen 2: 42 te praktiseren proberen wij zoveel mogelijk de huisgemeenten die binnen het geheel van de Schaapskooi functioneren te ondersteunen en op te bouwen. Als Schaapskooi hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten waaronder bidstonden en de zondagse eredienst. Zo willen we dat beide vormen van gemeente zijn elkaar ondersteunen en versterken.

 

Vanaf September 2022 zijn we gestart met Geestelijke groei avonden eens per 3 weken op donderdag in kerkelijk centrum “de Wingerd” Populierenlaan 90a, Krimpen aan den IJssel.

De volgende data zijn: 12 jan, 2 en 23 Feb, 16 maart, 6 en 20 april en 11 mei. U wordt van harte uitgenodigd om deze avonden bij te wonen.

De HEERE is groot en zeer te prijzen, Zijn grootheid is niet te doorgronden.

— Psalm 145 vers 3

Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.

— 1 Johannes 4 vers 19

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

— Lukas 19 vers 10

En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden.

— Handelingen 2 vers 42
Mission Aviation FellowshipMission Aviation Fellowship

Niemand mag onbereikbaar zijn. MAF maakt mensen bereikbaar voor hulp en het Evangelie.

Meer informatie
Gevangenenzorg NederlandGevangenenzorg Nederland

Verbinden, helpen en betrekken. Gevangenzorg Nederland gelooft in herstel en wil begeleiden naar een hoopvolle toekomst.

Meer informatie
Israël en de BijbelIsraël en de Bijbel

De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen. Israël en de Bijbel wil de Bijbel teruggeven.

Meer informatie
Christenen voor IsraëlChristenen voor Israël

Stichting Christenen voor Israël maakt christenen bewust van de betekenis van het Joodse volk in Gods plan met deze wereld.

Meer informatie
The FoundationThe Foundation

The Foundation is een internationale christelijke school voor basis- en voortgezet onderwijs.

Meer informatie
New Tribes MissionNew Tribes Mission

New Tribes Mission is een internationale christelijke zendingsorganisatie met ruim 3.000 zendelingen wereldwijd.

Meer informatie
Trans World RadioTrans World Radio

Trans World Radio wil mensen in alle landen bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Zij zenden uit in ruim 230 talen.

Meer informatie
Stichting AlehStichting Aleh

Israëls grootste zorgnetwerk voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking.

Meer informatie
Open DoorsOpen Doors

Open Doors steunt vervolgde christenen. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar gesloten landen.

Meer informatie
Schreeuw om levenSchreeuw om leven

Stichting Schreeuw om Leven is een christelijke pro-life organisatie. Er is Hulp is hun hulpverleningsafdeling.

Meer informatie

Locatie samenkomsten

Zie website: https://www.deschaapskooihardinxveld.nl

Giften zijn welkom op NL77 INGB 0007 6553 29 t.n.v. Stichting de Schaapskooi in Ouderkerk aan den IJssel. Zie voor informatie over ons beleid en verantwoording dit document.